Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

Introductie

Katholiek is in het dagelijks spraakgebruik een eigennaam: men denkt erbij aan de Rooms-Katholieke Kerk, de paus, het Vaticaan, de organisatie en de leer van de kerk.

Ignatius van Antiochie gebruikte voor het eerst de term "katholiek" en bedoelde daarmee de Kerk waar Christus in het middelpunt staat.
Maar ook in de apostolische geloofsbelijdenis komt de term ‘katholiek’ voor. Oorspronkelijk betekende dat ‘universeel’ en vasthoudend aan de rechte leer.

Het Tweede Vaticaans Concilie stelde dat de katholieke kerk die wordt genoemd in de geloofsbelijdenis zich in de Rooms-Katholieke Kerk bevindt, maar dat er ook buiten de Kerk “bestanddelen van heiliging en waarheid te vinden zijn die naar de katholieke eenheid stuwen”.

Als we ons geloof belijden, “beloven we God te eren en onvoorwaardelijk te dienen. En als we de katholiciteit van de kerk belijden, maken wij die belofte concreet door te beloven dat wij ons in zullen zetten voor het opheffen van de kerkelijke verdeeldheid die ons nu verhindert de volheid van de katholiciteit van de kerk tot uitdrukking te brengen”.

Begrippenlijst:

Concilie: Een vergadering van de rooms-katholieke bisschoppen onder leiding van de paus van Rome.

Heiliging: Een christelijke leefwijze die erop gericht is, om door de werking van de Heilige Geest, afstand te nemen van alles wat zondig is en het goede meer en meer te zoeken.

Apostolische geloofsbelijdenis: Deze geloofsbelijdenis stamt uit de eerste eeuwen na Christus. Hoewel de naamgeving wel doet vermoeden, heeft deze geloofsbelijdenis niets met de apostelen te maken, maar is het een formulering van de christelijke geloofsinhoud die gebaseerd is op de doopopdracht uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19.

Vaticaan: Plaats waar de Paus (de leider van de rooms-katholieke kerk) zijn zetel heeft. Het Vaticaan is een klein grondgebied in Rome en is een zelfstandige staat met de naam Vaticaanstad.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Prof. Huijgen: Een Mariabeeld in de kerk herinnert aan haar, wie zij was

Reformatorisch Dagblad 10-12-2021

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

Reformatorisch Dagblad 21-10-2021

Paus perkt gebruik traditionele Latijnse mis in

Reformatorisch Dagblad 19-07-2021

De levensbiecht van een priester

Reformatorisch Dagblad 04-06-2021

Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen

Nederlands Dagblad 08-01-2020

"Protestantse Nadia Kroon leeft in katholiek klooster: 'Dit is wat ik zocht'"

Nederlands Dagblad 31-05-2019

"Herontdekking vanuit reformatorische hoek"

Katholiek.nl 14-03-2019

"Rooms, dus niet katholiek, maar toch wel ware christenen."

Protestants Nederland 18-01-2019

Fruytierdocent Van Ittersum ontdekt betekenis doop bij Ratzinger en Augustinus

Reformatorisch Dagblad 21-11-2018

"Ik heb als protestant moeite met toenadering tot rooms-katholieken"

Nederlands Dagblad 15-11-2018

"Psst: Zet knielbanken in protestantse kerken"

Nederlands Dagblad 09-11-2018

"Stellige pelgrims"

De Waarheidsvriend 30-08-2018

"Het begrip katholiek in de vroege kerk." De theologie van de brieven van Ignatius van Antiochië.

Wikipedia 02-01-2018

"Niet terug naar de Romeins-katholieke kerk." Reactie van Prof. Dr. J. van Oort op referaat Ds. Bout...

Het Reformatorisch Dagblad 05-12-2017

"Laat protestanten beweging vormen in Rooms-Katholieke Kerk" Bijdrage van Dr. E.E. Bouter aan CSFR ...

Het Reformatorisch Dagblad 29-11-2017

"Katholiciteit leidt tot andere beleving." Seminar in Amsterdam over studie van Prof. Dr, W. van Vl...

Het Reformatorisch Ragblad 28-11-2017

Video "Waarom worden rooms katholieken protestant" Naar aanleiding van boek Huib de Vries

www.rd.nl 28-11-2017

"Lezen we de 'roomse' Luther eigenlijk nog?" Prof. dr. Marcel Poorthuis hoogleraar Katholieke Un...

Katholiek Nieuwsblad 16-11-2017

"We zijn allemaal katholiek." Prof.Dr. P. van Geest en Prof.Dr. W. van Vlastuin over katholiciteit.

Het Reformatorisch Dagblad 31-10-2017

"Zeven sterke peilers waarop protestanten en katholieken een brug kunnen bouwen"

In de Rechte Straat 01-09-2004

Meer relevante artikelen (koppeling Digibron)