Wat is katholiek?

In deze collectie wordt inzicht gegeven in het woord katholiek en wordt het onderscheid tussen katholiek en rooms-katholiek duidelijk gemaakt.

"Protestantse Nadia Kroon leeft in katholiek klooster: 'Dit is wat ik zocht'"

Nederlands Dagblad - 31 mei 2019

Intreden in een katholiek klooster en tegelijk protestant blijven? Het kan. Nadia Kroon is kerkelijk werker in de Protestantse Kerk én augustines in klooster Casella in Hilversum.

Casella ligt verstopt. Zo goed verstopt dat veel mensen dit klooster voor jonge mensen niet kennen. Tegelijk is de verborgenheid haar charme: aan de rand van Hilversum in de bossen, bij een afslag van een 60 kilometerweg die je makkelijk mist.

De ramen in de gebouwen van dit klooster zijn groot, zodat de natuur gemakkelijk binnenkomt. Er wonen vijf zusters augustinessen, er zijn gasten, verder is er vooral rust. De plek is afgelegen, maar de zusters zitten niet achter slot en grendel, vertelt Nadia Kroon (29). Ze komt uit een christelijk-gereformeerd gezin en sloot zich vorig jaar bij Casella aan. Sinds 11 mei is ze augustines. Ze is geraakt door de spiritualiteit van dit klooster, voelt zich er gelukkig. Tegelijk gaat ze nog drie dagen per week de deur uit voor haar baan als kerkelijk werker in de Protestantse Wijkgemeente Haarlem-Centrum.

Ook protestanten kunnen augustines zijn en toetreden tot deze katholieke orde. Kroon zet zich actief in om dit feit breder bekend te maken. Ze hoopt dat meer protestanten haar voorbeeld volgen.

Hoe komt u hier terecht?
‘Ik heb theologie gestudeerd en aan het eind van mijn studie kreeg ik de opdracht een andere gemeenschap dan de mijne te bezoeken, om te kijken hoe ze daar missionair zijn. Ik ging naar een klooster – midden december, vreselijk weer, donker ... De gastenzuster vertelde wat zo’n klooster betekent voor mensen. Dat vele honderden mensen per jaar daar een plek vinden om met hun eigen vragen bezig te zijn. Dat had ik nooit verwacht van een stil klooster. Ik had er ook iets mee. Toen ik een baan had, bleef ik zoeken naar een klooster dat bij me past.’

En dat was Casella?
‘Milou, die hier vorige maand met mij is ingetreden, raadde me Casella aan. Het kennismakingsgesprek hier was meteen fantastisch. Dit was wat ik zocht: modern, kleinschalig, mensen van mijn leeftijd (ook onder de vrijwilligers), katholiek van oorsprong en met een oecumenische inslag. Ik kan mijn werk blijven doen en ik kan blijven sporten. De vieringen kennen veel afwisseling en muziek. Alles bij elkaar klopte dit.’

U zit niet afgesloten van de wereld.
‘Kloosterleven is niet alleen de wereld vaarwel zeggen en jezelf opsluiten in een klooster. Er is zo veel meer dan dat. Vrouwen reageren vaak verbaasd: o, dus ik kan hier intreden en gewoon nog dokter blijven?’

Jullie lopen niet in habijt.
‘Nee, die dragen we alleen bij enkele speciale gelegenheden. In het dagelijks leven dragen we een ketting met een beeltenis van een hart in een open huisje. Om het hart zie je stralen, die wederkerigheid weergeven: de wisselwerking tussen de mensen die hier wonen en de mensen die hier komen.’

Ziet u zich hier oud worden?
‘Ja.’

Dat kan dus nog een hele tijd zijn.
‘Ik ben 29. Ik durf het toch te zeggen, omdat ik hier zo veel variatie in mijn leven heb. Tegelijk heb ik net als iedereen van mijn generatie een soort bindingsangst. Hier voelt het makkelijk om dat te zeggen, terwijl ik bij andere kloosters sneller dacht: huuu, wat ik hier allemaal moet doen, verschrikkelijk!’

celibaat
Bent u nu ook aan het celibaat gebonden?
‘Toen ik bezig was met nadenken over het kloosterleven, zag ik trouwen en kinderen krijgen als iets dat objectief gezien wel mooi is. Maar ik had zoiets van: “meh”. Ik werd er niet warm of koud van. Ik heb me nog wel ingeschreven op een datingsite. De volgende dag keek ik er nog op, maar een paar maanden later dacht ik: had ik niet nog ergens een profiel? Wat voor mij belangrijk is, is een duurzame relatie, mensen bij wie je thuis kunt komen. Dat trok me – en dat daar zoiets als het woord “celibaat” aan geknoopt wordt, ach.’

Houdt u zich er helemaal niet mee bezig?
‘Ik kies niet voor celibaat, ik kies niet voor ongetrouwd zijn. Ik denk er gewoon niet aan. Ik kies voor leven in een gemeenschap. Ongetrouwd zijn is ergens tegen kiezen – dat vind ik helemaal niks. Ik combineer het klooster met een baan. Met ook nog een man en kinderen erbij, heb je voor je het weet geen tijd meer voor het kloosterleven. Als ik naast dat alles ook een gezin zou hebben, kun je me opvegen.’

Is het uniek, dat een katholieke kloosterorde protestanten toelaat zonder dat ze katholiek moeten worden?
‘Het is een beetje een experimentele constructie. Maar vanwege onze oecumenische insteek, en omdat we ons laten inspireren door de Franse kloostergemeenschap in Taizé, kan het bij ons. Mensen die bij ons intreden moeten praktiserend christen zijn. Dat staat voorop. En je moet ­respect hebben voor alle geloofstradities. Bij mij was het praktisch ingegeven: ik heb een baan bij een protestantse gemeente en probeer als vrouw maar eens een baan te vinden in de katholieke kerk. Ik heb geen problemen met de eucharistie, met Maria of met transsubstantiatie. Maar als kerkelijk werker heb je in de Protestantse Kerk veel meer mogelijkheden.’

Zijn er meer mensen die protestant blijven als ze het klooster in gaan?
‘In Oosterhout is er Chemin Neuf, met protestantse en katholieke mensen. Je hoort ook elders weleens fluisteren. Dan laten ze het “stiekem” toe dat iemand het klooster in gaat en protestant blijft. We hopen ook dat meer protestantse zusters bij ons hun plek vinden, dat we een “klein Taizé” van Nederland worden.’

Hoe krijgt uw geloof hier ‘voeding’?
‘De manier waarop hier de getijden worden gevierd, bevalt me: met veel participatie, zelf liederen zoeken en overwegingen schrijven. Plus: in de stilte kan ik met mezelf bij God zijn. Ook de ontmoeting met andere mensen vind ik geweldig. Ze komen overal vandaan en vertellen over hun leven. We zijn maar met vijf zusters, maar hebben een groot klooster. Dat is om ruimte te geven aan bezoekers. Soms zitten hier wel zeventig mensen.’

U wilt graag protestantse jongeren bereiken. Waarom?
‘We weten de protestantse jongeren nog niet goed te bereiken. Ik wil meegeven dat je als protestantse jongere het klooster in kunt gaan en dat dit een leuk en modern leven is, met vieringen die bij jouw spiritualiteit passen. Dat wil ik van de daken schreeuwen. Als je iets wilt betekenen voor de wereld, kun je naar Afrika gaan – heel mooi natuurlijk – maar het kan ook hier.’

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Prof. Huijgen: Een Mariabeeld in de kerk herinnert aan haar, wie zij was

Reformatorisch Dagblad 10-12-2021

Augustinus verbindt lezers uit kring van Rome en Reformatie

Reformatorisch Dagblad 21-10-2021

Paus perkt gebruik traditionele Latijnse mis in

Reformatorisch Dagblad 19-07-2021

De levensbiecht van een priester

Reformatorisch Dagblad 04-06-2021

Oud-Katholieken bieden je een glimp van de kerk van morgen

Nederlands Dagblad 08-01-2020

"Herontdekking vanuit reformatorische hoek"

Katholiek.nl 14-03-2019

"Rooms, dus niet katholiek, maar toch wel ware christenen."

Protestants Nederland 18-01-2019

Fruytierdocent Van Ittersum ontdekt betekenis doop bij Ratzinger en Augustinus

Reformatorisch Dagblad 21-11-2018

"Ik heb als protestant moeite met toenadering tot rooms-katholieken"

Nederlands Dagblad 15-11-2018

"Psst: Zet knielbanken in protestantse kerken"

Nederlands Dagblad 09-11-2018

"Stellige pelgrims"

De Waarheidsvriend 30-08-2018

"Het begrip katholiek in de vroege kerk." De theologie van de brieven van Ignatius van Antiochië.

Wikipedia 02-01-2018

"Niet terug naar de Romeins-katholieke kerk." Reactie van Prof. Dr. J. van Oort op referaat Ds. Bout...

Het Reformatorisch Dagblad 05-12-2017

"Laat protestanten beweging vormen in Rooms-Katholieke Kerk" Bijdrage van Dr. E.E. Bouter aan CSFR ...

Het Reformatorisch Dagblad 29-11-2017

"Katholiciteit leidt tot andere beleving." Seminar in Amsterdam over studie van Prof. Dr, W. van Vl...

Het Reformatorisch Ragblad 28-11-2017

Video "Waarom worden rooms katholieken protestant" Naar aanleiding van boek Huib de Vries

www.rd.nl 28-11-2017

"Lezen we de 'roomse' Luther eigenlijk nog?" Prof. dr. Marcel Poorthuis hoogleraar Katholieke Un...

Katholiek Nieuwsblad 16-11-2017

"We zijn allemaal katholiek." Prof.Dr. P. van Geest en Prof.Dr. W. van Vlastuin over katholiciteit.

Het Reformatorisch Dagblad 31-10-2017

"Zeven sterke peilers waarop protestanten en katholieken een brug kunnen bouwen"

In de Rechte Straat 01-09-2004

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.