Wat is protestant?

Introductie

Wat is protestant?

De kerken die zich na de Reformatie van Rome hebben afgescheiden noemen we de protestantse kerken. Deze zijn globaal in te delen in Lutherse, Calvinistische (gereformeerde) en Anglicaanse kerken. Later ontstond binnen deze kerken de evangelische beweging die zich zowel binnen deze hoofdstromingen van de Reformatie bevindt alsook daarbuiten.

Begrippenlijst:

Denominatie: Een onderscheidend kerkgenootschap binnen de protestantse kerken, meestal ontstaan na een scheuring binnen het oorspronkelijke kerkverband.

Evangelische kerken: Kerkverbanden, ontstaan uit de Amerikaanse en Engelse opwekkingsbeweging, die de persoonlijke ervaring van de verlossing door Jezus Christus centraal stellen en daarnaast groot belang hechten aan evangelisatie. Voorbeelden: Baptisten, Pinkstergemeente en Vergadering van Gelovigen.
Tegenwoordig zijn er diverse "evangelische" stromingen die zich niet rekenen tot de protestantse kerken.

Relevante artikelen uit diverse bronnen