Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen van de kerk van Rome. Katholieken zijn christenen bij wie Christus het middelpunt van hun geloofsleven is.

"Paus Franciscus, de linkse dictator"

Doorbraak.be - 16 maart 2019

Een politiek links complot in de kerk.
Is paus Franciscus die vriendelijke lachende paus die genadeloos wordt tegengewerkt door de curie, die vecht voor haar privileges? Of is Paus Franciscus een genadeloze manipulator die medewerkers tegen elkaar opzet en zijn visie wil doorduwen?

Framing en karaktermoord
De pers loopt makkelijk mee in de framing van het eerste beeld van paus Franciscus. En in kerkelijk conservatieve kringen is men meer en meer overtuigd van het tweede. Of men hangt dat beeld op om het positieve beeld van de paus in de media te counteren.

Alles wat in de slangenkuil van het Vaticaan gebeurt word toegeschreven aan de perfide machinaties van paus Franciscus

Volgens Marcantonio Colona is Franciscus De Dictator-Paus dat geeft hij mee in zijn boek met die titel. Het is een genadeloze karaktermoord op de kerkleider. Alles wat in de slangenkuil van het Vaticaan gebeurt word toegeschreven aan de perfide machinaties van paus Franciscus. Dat komt omdat de Argentijnse paus doordrongen is van het peronisme, hij is autoritair.

Alles wat in het nadeel van de paus kan uitgelegd worden, wordt zo uitgelegd. Franciscus is niet ‘gewiekst’ maar een perfide machtswellusteling. Zijn beeld naar de buitenwereld is pose en weloverwogen beweert de auteur. ‘Hij weet heel goed dat beeldvorming alles is in de moderne wereld, en dat een paus die de media aan zijn kant heeft dingen kan doen waar andere pausen alleen maar van kunnen dromen: en dat is precies zijn plan.’(p. 56) Het werk van de curie wordt ‘verlamd door een paus die meer bezig is met machtsspelletjes dan met het overzien van een hervorming.’

Wantoestanden
Die these wordt uitgewerkt in het boek in enkele concrete dossiers, die zonder echt overtuigend bewijs allemaal terugvoeren naar perfide machtsspelletjes van Franciscus. Dat brengt de kerk in gevaar. De paus houdt kardinalen die de hervormingen van de curie tegenhouden de hand boven het hoofd of heeft ze niet onder controle. De financiële wantoestanden, zullen vroeg of laat leiden naar het opzeggen van het Verdrag van Lateranen door de Italiaanse staat. En de synodes zijn strak geregisseerde schijnvertoningen.

Een aandachtig lezer vindt al snel een link naar de oorsprong van dit boek. Als het probleem van het seksueel misbruik in de kerk wordt gelinkt aan homoseksualiteit en de openheid daarvoor, weet je wel zeker dat het uit conservatieve hoek komt. Johannes-Paulus II kon er nog net mee door, Benedictus was de beste paus en Franciscus verprutst het. Zo leest de auteur de geschiedenis.

Pseudoniem
Over die auteur moeten we het hebben. Marcantonio Colona, de auteursnaam op de voorkant van het boek is een pseudoniem. De echte naam van de auteur is ondertussen bekend. In de kleine wereld van het Vaticaan blijft zelden iets echt een geheim. Het is Henry Sire, een Spaans-Brits historicus die tussen 2013 en 2017 in Rome verbleef om er een boek te schrijven over de Orde van Malta.

Ik schreef al eerder over de clash tussen paus Franciscus en De Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta. Daarin speelde Kardinaal Raymond Burke een hoofdrol. Kardinaal Burke is een (dé) openlijke opposant in het Vaticaan tegen paus Franciscus. Burke klom onder Benedictus XVI op tot hoofd van de Vaticaanse Signatuur, een hoger kerkelijke rechtbank en lid van de congregatie van Bisschoppen onder Franciscus vlog hij bij beide buiten. Ondertussen is hij opnieuw aangesteld in de Signatuur, maar in een lagere rang.

Burke is als patroon van de Orde van Malta zeker een van de influisteraars van het boek. Na een omweg behandelt het alle topics waarin de Kardinaal betrokken is, De Orde van malta, de Singatura, de Pauselijke commissie voor het Leven, de synode over het gezin en de Dubia, inhoudelijke vragen over geloofsinhoud naar aanleiding van Amoris Laetitia. Eigenlijk verwijt Burke daar, samen met nog drie andere kardinalen dat de Paus de kerkelijke leer niet volgt.

Traditie
Ook dit Vaticaanboek maakt duidelijk dat het Vaticaan een slangenkuil is. En dat het de conservatieven in de kerk menens is. Ze strijden voor hun visie op dé traditie van dé katholieke kerk. Maar verabsoluteren ze zo niet hun lezing van dé traditie boven het evangelie? Moet die traditie die in de loop der eeuwen door gelovigen is opgebouwd niet altijd met het evangelie in de hand in vraag worden gesteld? Of is die traditie eeuwig en onvergankelijk, zoals de kerk?

Zoals in dit boek gesproken wordt over echtgescheidenen die leven in ‘doodzonde’ zo heb ik het in de kerkgemeenschap al lang niet meer gehoord. Misschien moeten we mensen niet veroordelen met regels in de hand. Ook al hebben die regels waarde. Laat ons niet vergeten dat bijvoorbeeld Humanae Vitae, de encycliek van paus Paulus VI over het leven, anticonceptie en verbonden items, vorig jaar 50 jaar oud is. En ook al vijftig jaar geleden door grote groepen in de kerk gecontesteerd werd. De vraag is of het echt tot de kern van het christendom behoort dat seksualiteit in functie van procreatie moet staan?

De vraag is hoe die kerkelijke traditie tot stand komt. Top-down of bottom up. Volgt het volk wat hen wordt opgelegd, of volgen de regels de praxis zoals die aan de basis groeit? Als het dat laatste is, zitten we in de wereld kerk met veel spanningen. Want Europa is Azië niet en Afrika is Noord-Amerika niet. Hoe die verscheidenheid in een eenheid bewaren wordt in deze tijden de grote uitdaging voor de kerk. Je ingraven in een principiële positie maakt de zaak niet gemakkelijker.

Afrekening
Dit boek is een afrekening. Dat wil niet zeggen dat niets van wat er staat waar is. Maar de interpretatie is vertekend en soms gaat Henri Sire heel erg kort door de bocht. Franciscus houdt volgens de auteur de misbruikplegers de hand boven het hoofd. Zo liet hij zelfs Kardinaal Danneels toe op het balkon bij zijn verkiezing, ‘Een bisschop berucht vanwege het gedogen van seksueel misbruik’ (p. 72). Dat is niet helemaal onwaar, maar ook niet juist. Hij heeft het ook over Danneels als ‘degene die zijn politieke macht gebruikt om liberalisering van de Belgische wetgeving omtrent seks en huwelijk erdoor te drukken’. Echt? Als in dit boek met alle info zo zorgvuldig is omgesprongen, dan is meer dan enig argwaan gezond.

De traditionele of conservatieven hebben het gevoel dat ze het Vaticaan als hun steunpunt verliezen. Maar of je dan echt zo ver moet gaan om te veronderstellen dat de paus de kerk een rol doet spelen in een politiek links complot? Wel die kelk laat ik aan mij voorbijgaan.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Priester en verzetsheld Titus Brandsma bijna ”heilig”

Reformatorisch Dagblad 13-05-2022

Rooms-katholieke theoloog: Priester hoort niet bij kerk

Reformatorisch Dagblad 04-05-2022

Leden RKK progressiever dan leiding van kerk

Reformatorisch Dagblad 27-01-2022

Dreigend schisma in Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland

Reformatorisch Dagblad 07-01-2022

Wereldsynode moet leiden tot zuivering van de Rooms-Katholieke Kerk

Reformatorisch Dagblad 18-10-2021

Paus verwerpt Maria als „medeverlosseres”

Reformatorisch Dagblad 27-03-2021

„Hoogste gezag paus niet overschatten”

Reformatorisch Dagblad 25-03-2021

"Het is wachten op de gehuwde priester"

Tubantia 16-10-2019

"Zijn de stoelendans (en de onrust) binnen de Vaticaanse communicatie voorbij?"

Katholiek Nieuwsblad 18-07-2019

"Christendom zonder Heilige Geest is vreugdeloos moralisme"

Kerknet 19-06-2019

"Aanbeveling Vaticaan: Getrouwde priesters en vrouwen moeten tekort tegengaan"

Algemeen Dagblad 17-06-2019

"Paus geeft impuls aan charismatische vernieuwing van de Kerk"

Kerknet 08-06-2019

**Paus: meer gebed en minder handel in Lourdes**

Dagblad van het Noorden 07-06-2019

"Paus Franciscus beschuldigd van ketterij"

Reformatorisch Dagblad 02-05-2019

"Benedictus XVI oneens met koers Vaticaan"

Reformatorisch Dagblad 16-04-2019

"De Goede Week van dag tot dag"

Juan Diego Escartín - KatholiekeVesting.nl, via Katholiek.nl 13-04-2019

Paus "Franciscus wil écht dat gelovigen zijn ring niet kussen"

De Dagelijkse Standaard 27-03-2019

"Carnaval is afgelopen dus nu tijd voor vasten en dat kan ook volgens je eigen spelregels"

Eindhovens Dagblad 10-03-2019

"Wereldwijd meer katholieken, maar voor het eerst sinds 2010 weer minder priesters"

Nederlands Dagblad 07-03-2019

"De Vastentijd, wat is dat?"

Katholiek.nl 05-03-2019

"Paters en pastoors tegen het carnaval"

Nederlands Dagblad 02-03-2019

"Groot tekort aan priesters in Amazonegebied: Vaticaan overweegt om het celibaat te herzien"

Het Nieuwsblad 25-02-2019

"1 op 8 kardinalen is ouder dan 90"

Kerknet 05-01-2019

"Onze God heeft geen offers nodig"

Katholiek Nieuwsblad 04-01-2019

"Kaski: Aantal rooms-katholieken in Nederland daalt met 55.000 per jaar"

Reformatorisch Dagblad 02-01-2019

"De verbrokkeling van katholiek Brabant"

Brabants Dagblad 27-12-2018

"De kerk is uit, leve de kerk: inleiding en interactieve kaart"

Eindhovens Dagblad 22-12-2018

"Eijk voorziet minder, maar wel betere katholieken"

Nederlands Dagblad 14-12-2018

"Kardinaal Wim Eijk, de baas van vrijwel niets"

NRC 12-12-2018

De helft van de Belgen noemt zich katholiek, maar wat betekent dat nog? “Niet meer naar de mis, wel ...

Het nieuwsblad 21-11-2018

De aflaat in 2018

Reformatorisch Dagblad 12-11-2018

Antoine Bodar: Leven in een bezeten tijd

Reformatorisch Dagblad 02-11-2018

Aantal katholieken stijgt wereldwijd, behalve in Europa

Nederlands Dagblad 24-10-2018

"Rooms Katholieke kerk.Wat geloven wij?"

Officiele website van de R.K.kerk in Nederland 23-04-2018

Video: Antoine Bodar geeft in een lezing aan hoe r.k. kerk is georganiseerd

11-04-2018

"De Rooms Katholieke kerk en haar oorsprong" Webpagina Mens en Samenleving

Mens en Samenleving 30-12-2014

"Rooms Katholieke kerk" beschrijving op website Katholiek.nl

Website Katholiek.nl 27-01-2013

"Rooms katholiek of charismatisch katholiek" Artikel van Prof. W. v. 't Spijker

In de Rechte Straat 01-01-2010

"Te getuigen van de Christus der Schriften" Recensie boek Ds. Hegger

In de Rechte Straat 01-12-1999

"Katholiek, rooms-katholiek of... helemaal niet katholiek." Artikel van M. V. J. de Craene

Protestants Nederland 01-02-1985

"Reformatorisch licht op de R.K. Kerk" Artikel van Ds. Meyboom en Dr.De Ridder

Protestants Nederland 01-01-1963

Collecties in categorie

Algemeen

In deze collectie verschijnen algemene berichten over de verhouding rooms-katholieken en protestanten die niet in een specifieke collectie thuishoren.

Wat is katholiek?

In de volksmond wordt het woord katholiek meestal gebruikt als een synoniem voor de Rooms-Katholieke kerk. Dit is niet juist. In deze collectie wordt duidelijk gemaakt wat het onderscheid is. De formele betekenis van het woord katholiek is universeel of algemeen.

Wat is rooms-katholiek?

Rooms-katholiek is niet hetzelfde als katholiek. Rooms-katholieken zijn volgelingen die de leer van Rome aanhangen. Katholieken zijn christenen bij wie Christus centraal staat in hun geloofsleven.

Wat is protestant?

De protestanste kerken zijn ontstaan na de Reformatie. De bekendste reformatoren waren Luther, Calvijn en Zwingli. Nadat de rooms-katholieke kerk afstand genomen had van de standpunten der reformatoren tijdens het Concilie van Trente, zijn de protestantse kerken ontstaan. In de loop der jaren zijn dat in Nederland, door kerkscheuringen, verschillende denominaties geworden, zoals, Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijk Gereformeerde Kerk en nog andere.

Vijf sola's

In de Reformatie is met name opgeroepen om terug te gaan naar de echte kenmerken van de Vroege Kerk. Met name de mistoestanden in de vorm van aflaten, goede werken en heiligverklaringen werden aan de kaak gesteld. Daartegenover werden, op de Bijbel gebaseerde, waarheden zoals het Woord, genade, geloof, Christus en de glorie van God op de voorgrond geplaatst.

Rechtvaardiging & heiliging

Luther ontdekte bij de bestudering van de brief aan de Galaten hoe zondige mensen rechtvaardig voor God kunnen worden. Hij ontdekte hierin dat hetgeen geleerd werd door Rome in tegenstelling was met hetgeen Gods Woord hierover zegt. De Bijbel zegt dat we alleen door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd kunnen worden.

Belijdenisgeschriften

Zowel de kerken van de Reformatie als de rooms-katholieke kerk hebben belijdenisgeschriften. Bij de Nederlandse protestantse kerken moet dan met name gedacht worden aan de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Bij de Rooms-Katholieke kerk kennenwe de Cathechismus van de Rooms-Katholieke kerk, diverse pauselijke encyclieken en besluiten van concilies.

Kerkorde, liturgie en ambten

Vanaf het ontstaan van de christelijke kerk is er aandacht geweest voor de handhaving van kerkelijke orde, voor inrichting van de eredienst en voor de vervulling van de ambten. Na de reformatie zijn er grote verschillen ontstaan op dit gebied tussen protestanten en rooms-katholieken.

Verwijzingen naar boeken

Over de reformatie en de verhouding Rome - Reformatie zijn vele boeken verschenen. In deze categorie worden fragmenten uit boeken weergegeven die van belang zijn voor de wederzijdse beeldvorming tussen rooms-katholieken en protestanten (Komende tijd worden nog meer relevante boekfragmenten toegevoegd)

Overige relevante artikelen

In allerlei periodieken is geschreven over de verhouding Rome - Reformatie. In deze collectie een groot aantal artikelen die niet specifiek zijn toegewezen aan een bepaalde categorie.