Avondmaalopvatting reformatoren

Introductie

De drie belangrijkste reformatoren hadden verschil van inzicht in de tegenwoordigheid van Christus in het Avondmaal.

Zwingli was de meest uitgesproken tegenover Rome. Hij ziet de tekenen meer als symbolen van het lijden en sterven van de Heere Jezus, dat in het Avondmaal herdacht wordt.

Luther meende dat Christus wel tegenwoordig was in het Avondmaal zonder dat echter brood en wijn werkelijk veranderden.

Calvijn stelde dat Christus werkelijk aanwezig is in het Avondmaal, maar dan op geestelijke wijze, dat wil zeggen: door middel van de Heilige Geest die de gelovigen verbindt met de verhoogde Christus.

Begrippenlijst

Transubstantiatie: Term die gebruikt wordt om aan te geven op welke wijze Christus stoffelijk aanwezig is in het avondmaal.

Relevante artikelen uit diverse bronnen