Bedevaart

Introductie

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk kennen we diverse plaatsen die bekend staan als bedevaartsoord. De bekendste plaatsen zijn Lourdes en Fatima. In beide plaatsen zou Maria verschenen zijn. In Lourdes aan een jonge vrouw Bernadette en in Fatima aan een drietal schoolkinderen. De bedevaartsoorden worden met name bezocht door zieke mensen in de hoop dat er verbetering van hun gezondheidstoestand, of zelfs genezing plaatsvindt.
Voor vele jongeren is Taizé in Frankrijk een geliefde bedevaartsplaats.
Een populaire bedevaartplaats is ook Santiago de Compostella. Deze plaats is het eindpunt van een kilometers lange wandeling. De wandeling wordt als een pelgrimstocht beschouwd met het doel om in de rust van de natuur een te worden met de schepping en zo te mediteren.

Begrippenlijst

Bedevaart: Een ander woord voor bedevaart is pelgrimage en het betekent dat iemand een bepaalde plaats bezoekt, omdat deze plaats een bepaalde religieuze betekenis heeft. Rooms-katholieken gaan op bedevaart naar plaatsen waar heiligen worden vereerd. Met name plaatsen waar Maria verschenen zou zijn aan mensen worden veel bezocht.

Relevante artikelen uit diverse bronnen