Bedevaart

"Bedevaart onder niet-RK-leden steeds populairder"

Reformatorisch Dagblad - 16 oktober 2007

Een nieuwe groep reizigers heeft de van oorsprong alleen aan rooms-katholieken voorbehouden bedevaart ontdekt. Vijftigplussers, vooral vrouwen, gaan vaker op pelgrimstocht om "zingeving en spiritualiteit" te ontdekken.

Dat zegt Jos van Bussel, directeur van de Vereniging Nationale Bedevaarten (VNB) in Den Bosch. "De binding met een kerk neemt af, maar mensen hebben wel behoefte aan betekenisvolle ontmoetingen. Dat is ook ons motto. Volgend jaar verwachten we zeker 10.000 pelgrims, zoals wij onze reizigers noemen."
De VNB organiseert voornamelijk bedevaarten naar het Zuid-Franse Lourdes, waar de kleine Bernadette Soubiroux 150 jaar geleden verschijningen van de maagd Maria in de grot van Massabielle zou hebben gezien. Lourdes is sindsdien wereldwijd bekend. Pater Reuser uit Maastricht was 125 jaar geleden de eerste in de Benelux die reizen organiseerde naar het bedevaartsoord.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie

Waar ging het over in de Reformatie?

In deze collectie wordt aan de hand van diverse videos uitgelegd waar het om ging in de Reformatie. Ook wordt inzicht gegeven in de consequenties die de Reformatie heeft gehad.

De Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische traditie

Er is een duidelijk verschil tussen protestanten en rooms-katholieken wat betreft het gebruik van de Bijbelruikbel. Ten tijde van de Reformatie hadden rooms-katholieke gelovigen vaak niet de beschikking over een Bijbel. Er waren wel delen van de Bijbel in vertaling beschikbaar. Maar ook nu nog wordt de Bijbel door protestanten meer gelezen dan door rooms-katholieken.

Avondmaalopvatting reformatoren

Bij de verschillende reformatoren bestonden verschillende inzichten met betrekking tot de viering van het Heilig Avondmaal. Het belangrijkste verschil van inzicht betrof het karakter van de mis/Avondmaal. Waar in de rooms-katholieke opvatting de mis het aanbieden van het offer van Christus aan God is waarbij de elementen daadwerkelijk veranderen in het lichaam en bloed van Christus, wordt dit laatste in de protestantse tradities ontkend. De verschillende protestantse stromingen hadden elk hun eigen interpretatie van het Avondmaal. Waar volgens Luther Christus met en onder de tekenen aanwezig is, zag Zwingli het vooral als een gedachtenismaaltijd, terwijl Calvijn grote nadruk legde op de geestelijke aanwezigheid van Christus in het Avondmaal.

Vasten

In de rooms-katholieke traditie is vasten altijd al een begrip geweest. Maar er waren ook andere vormen zoals zelfkastijding die met name door kloosterlingen gedaan werden. Dit werd beschouwd als een vorm van verootmoediging en boetedoening voor de zonden.

Bedevaart

Er zijn vele bedevaartplaatsen waar rooms-katholieken massaal naar toe trekken om in de meeste gevallen Maria te vereren. Ook zijn er bedevaartplaatsen die ontstaan zijn vanwege het feit dat daar een godvruchtig persoon heeft gewoond die later heilig verklaard is door de Paus. Bekende bedevaartplaatsen zijn Lourdes en Fatima. Maar ook in Belgie en Nederland zijn bedevaartplaatsen zoals Beauraing en Wittem.

Sacramenten

De Rooms-Katholieke Kerk kent een zevental sacramenten, de protestantse kerken twee. Er is ook een verschil in betekenis van de sacramenten. Een aantal van de rooms-katholieke sacramenten hebben een sterk symbolische waarde, terwijl de protestantse sacramenten dienen ter ondersteuning van het geloof.