De Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische traditie

Introductie

Het lezen van de Bijbel door rooms katholieken is tot aan het Tweede Vaticaans Concilie een privilege van priesters en monniken geweest. Leken waren niet bekwaam om Latijns en Grieks te lezen, laat staan te interpreteren.
Door de uitspraken van Luther en andere reformatoren over het belang van het lezen in Gods Woord en de snelle verspreiding van Bijbels in de landstaal (door de boekdrukkunst) werd er meer en meer door leken in de Bijbel gelezen.
Tegenwoordig is het lezen van de Bijbel door rooms-katholieken meer aan de orde dan in vroeger dagen, het wordt nu ook door de Kerk zelf gestimuleerd.

Begrippenlijst

Concilie: Een vergadering van de rooms-katholieke bisschoppen onder leiding van de paus van Rome.

Geestelijke: Een persoon in de rooms-katholieke kerk die door middel van wijding verbonden worden aan het uitvoeren van een ambt binnen de rooms-katholieke kerk. Voorbeelden zijn: Priesters, monniken en nonnen.

Relevante artikelen uit diverse bronnen