De Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk en de reformatorische traditie

Latino in VS keert RKK de rug toe

Reformatorisch Dagblad - 14 May 2014
20140514

Onder volwassen latinos in de Verenigde Staten vindt een kleine religieuze aardverschuiving plaats. In vier jaar tijd is het percentage rooms-katholieken onder deze bevolkingsgroep teruggelopen van 67 naar 55. Tegelijkertijd raakt onder volwassen latinos het protestantisme in zwang.
Ben Provoost

Het aantal volwassen latino’s in de Verenigde Staten wordt geschat op 35,4 miljoen. Deze latino’s, ook wel hispanics genoemd, zijn vooral afkomstig uit landen als Mexico, Puerto Rico, Cuba, El Salvador en de Dominicaanse Republiek.

Van oudsher rekenen de meeste Latijns-Amerikanen zich tot de Rooms-Katholieke Kerk. Maar dit is snel aan het veranderen, zo blijkt uit het vorige week gepubliceerde rapport ”The Shifting Religious Identity of Latino’s in the United States” (”De veranderende religieuze identiteit van latino’s in de Verenigde Staten”) van het Pew Research Center. Volgens dit gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksinstituut behoort in 2013 nog wel de meerderheid (55 procent) van deze bevolkingsgroep in de Verenigde Staten tot de kerk van Rome, maar is dit percentage lager dan ooit. Ter vergelijking: in 2010 noemde nog 67 procent zich rooms-katholiek.

Protestant

Tegelijk met de teruglopende groep rooms-katholieken kunnen protestantse kerken juist steeds meer nieuwe leden verwelkomen. Tussen 2010 en 2013 steeg het percentage ”evangelisch protestanten” van 12 naar 16. Vooral onder de generatie 30- tot 49-jarigen stappen relatief veel latino’s van de Rooms-Katholieke Kerk over naar een charismatische gemeente of pinksterkerk. Volgens de onderzoekers zijn deze ”Hispanic evangelicals” ook religieuzer dan rooms-katholieken. Niet alleen gaan ze vaker naar de kerk, ook zijn ze meer betrokken bij andere „religieuze activiteiten” zoals Bijbellezen, deelname aan Bijbelstudiegroepen en het delen van hun geloof, aldus de opstellers van het rapport.

Kerkverlaters

Een derde trend die Pew Research Center signaleert, is dat het steeds vaker voorkomt dat ex-katholieken zich nergens bij aansluiten. Deze groep, bestaand uit zowel atheïsten als agnosten, is tussen 2010 en 2013 gegroeid van 10 naar 18 procent van het aantal volwassen latino’s in de Verenigde Staten. Vooral onder de jongere generatie (18- tot 29-jarigen) is het percentage kerkverlaters in vier jaar tijd spectaculair gestegen: van 14 naar 31. Bijna een op de drie twintigers rekent zich dus tot geen enkele religie.

Als belangrijkste verklaring voor het verlaten van de Rooms-Katholieke Kerk noemen latino’s dat ze langzaam zijn weggegroeid (”Just gradually drifted away”) van de rooms-katholieke religie of dat ze niet langer geloof hechten aan de leerstellingen van de kerk. Van de rooms-katholieken die zijn toegetreden tot het protestantisme geeft een derde aan dat hun overgang te maken heeft met onder meer de religieuze praktijken in Rooms-Katholieke Kerk. Ze zijn het bijvoorbeeld oneens met het aanbidden van heiligen en de Mariaverering. Voor ongeveer 3 procent van de rooms-katholieken was het misbruikschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk of de manier waarop de kerk hiermee omging, reden om met het room-katholicisme te breken.

Franciscus

De onderzoekers hebben ook gevraagd naar het beeld dat mensen hebben van de nieuwe paus. Voor het eerst in de geschiedenis van de Rooms-Katholieke Kerk is met de verkiezing van Franciscus in 2013 immers een latino tot hoofd van de kerk gekozen. De roomse hispanics zijn het meest enthousiast over de nieuwe paus: ruim acht op de tien rooms-katholieken vinden dat de kardinalen met de verkiezing van Franciscus de beste keus hebben gemaakt. Protestantse latino’s hebben veel minder op met de nieuwe paus, maar ook onder hen kan Franciscus op de nodige sympathie rekenen.

Verder vroeg Pew Research Centre of de aanstelling van Franciscus een grote verandering betekent voor de Rooms-Katholieke Kerk. Een kleine meerderheid van de rooms-katholieken (57 procent) denkt dat dit inderdaad zo is.

Invloed

Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten zich best zorgen mag maken om de afkalvende groep Latijns-Amerikaanse rooms-katholieken, betekent dit allerminst dat de invloed van latino’s onder Amerikaanse rooms-katholieken afneemt. Volgens de onderzoekers is juist het omgekeerde waar, omdat het percentage latino’s van 12,5 op de totale populatie Amerikanen in 2000 is gegroeid naar 16,9 procent in 2012. Als deze trend doorzet, komt er een dag dat de meerderheid van de rooms-katholieken in de Verenigde Staten latino is.


  • 15 (Kerk) met foto