Vasten

Introductie

De bijbel verplicht ons niet tot vasten, maar staat het wel toe. Vasten (het zich onthouden van voedsel of andere zaken) kan geestelijk nut hebben als het verbonden is met gebed en meditatie.

Begrippenlijst

Vasten: Gedurende een bepaalde periode niet eten of drinken of je onthouden van gebruiken.

Aswoensdag: Het begin van de 40-daagse vastentijd in de rooms-katholieke kerk ter voorbereiding op het Paasfeest.

Carnaval: Een van oorsprong heidens feest waar in de vroege kerk sterk tegen werd geageerd. Omstreeks 1100 na Christus werd binnen de rooms-katholieke kerk een eigen plek aan carnaval toegewezen en werd het gezien als een laatste vorm van uitleven (feesten) voordat de 40-daagse vastentijd begon.

Relevante artikelen uit diverse bronnen