Betekenis en rol van de Bijbel in de Rooms-Katholieke Kerk

Introductie

Bijbellezen was in eerste instantie verboden voor gewone mensen. Alleen geestelijken zoals priesters en monniken mochten de Bijbel lezen omdat zij Latijns, Hebreeuws en Grieks konden lezen en begrijpen. In de preek legden zij de inhoud van de Bijbel uit aan gewone mensen.
Na de Reformatie kwamen er in steeds meer landen Bijbels in de landstaal en door de komst van de boekdrukkunst verspreidden deze vertaalde Bijbels zich in snel tempo over Europa en zorgden er voor dat ook gewone mensen de inhoud van de Bijbel onder ogen kregen.
Tegenwoordig wordt de Bijbel door serieuze rooms-katholieken zeker niet minder gelezen dan in protestantse kringen

Relevante artikelen uit diverse bronnen