Betekenis Maria en heiligen in de Rooms-Katholieke Kerk

Introductie

Maria is in het dagelijks leven voor rooms-katholieken misschien wel belangrijker dan Christus. In veel voorkomende situaties als zorgen, moeite en verdriet zal al snel de toevlucht worden gezocht tot Maria. De speciale devotie voor Maria komt voort uit het feit dat naar de mening van rooms-katholieken Maria het voorbeeld bij uitstek is van een oprecht gelovige. Zij en andere heiligen kunnen een voorbeeld zijn voor mensen, die elke keer weer in zonde vallen. Om deze reden worden ook diverse heiligen aangeroepen.
De rooms-katholiek gelooft in de bemiddelende functie van heiligen en denkt op deze wijze hulp te krijgen om zo een beter mens te zijn.

Begrippenlijst

Devotie: Een speciale religieuze aandacht of toewijding voor een hogere macht. Voorbeelden: Bidden tot Maria, bidden tot heiligen, toekennen van krachten aan voorwerpen die in relatie staan tot een dergelijke macht (relikwie)

Relevante artikelen uit diverse bronnen