Betekenis "overeenstemming" tussen Rome en Reformatie

Introductie

In 1999 ondertekenden Rooms katholieken en de Lutherse Wereldfederatie een verklaring over de rechtvaardigingsleer. Nederlandse protestanten reageerden toen nog zeer verschillend.
In 2017 ondertekenden in het kader van 500 jaar Reformatie gereformeerde kerken uit de gehele wereld deze verklaring.
De verklaring "Van conflict naar gemeenschap" werd ook ondertekend door een vertegenwoordiger van de PKN. In reformatorische kringen werd terughoudend gereageerd op de verklaring. Men is niet overtuigd van de overeenstemming die dit document beweert.

Relevante artikelen uit diverse bronnen