Betekenis van het heil in de Rooms-Katholieke Kerk

Introductie

De rooms katholieke kerk staat op het standpunt dat het heil door middel van een priester en de sacramenten wordt uitgedeeld. Binnen de protestantse kerken daarentegen wordt gesteld dat men enkel door het geloof in Jezus Christus zalig kan worden. De sacramenten dienen ter versterking van het geloof.

Begrippenlijst

Heil: De toe-eigening van het heil bestaat uit twee dingen:

  • De Heilige Geest werkt het geloof in het hart
  • De Heilige Geest doet dit door middel van het Evangelie.

Relevante artikelen uit diverse bronnen