Vragen van jongeren

"Hebben protestanten en rooms-katholieken dezelfde Bijbel?"

Redactie Kenniscentrum IRS - 26 september 2018

De bijbel die in protestantse en rooms-katholieke kerken wordt gebruikt is exact hetzelfde.

Het betreft de 66 cannonieke Bijbelboeken. Als er verschillen zijn dan komt dit door de verschillende vertalingen die er zijn.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie