Vragen van jongeren

"Mag ik als protestant te communie gaan in de Rooms-Katholieke Kerk?"

Even los van de vraag of je dit moet willen, verwijzen we voor het antwoord op deze vraag naar een recent artikel in het Nederrlands Dagblad.

""Protestanten: wel mee naar de eucharistie, niet te communie
Rome vindt de tijd nog niet rijp om protestantse partners van ­katholieken te communie te laten gaan. Hoe ervaren Nederlandse ‘gemengde’ koppels deze uitspraak?

Stel, je hebt als protestant een rooms-katholieke partner en samen gaan jullie regelmatig naar een ­eucharistieviering. Mag je dan, net als je partner, te communie gaan?
De Rooms-Katholieke Kerk vindt van niet, maar deze regel staat onder druk. Dat komt met name door de discussie in Duitsland waar 40 procent van de kerkelijke huwelijken gemengd is.
De Duitse bisschoppen pleiten de laatste maanden voor meer openheid richting protestantse echtgenoten, mits ze de katholieke visie op de ­eucharistie onderschrijven. Dus: dat brood en wijn in de viering werkelijk lichaam en bloed van Christus worden en dat dit niet slechts beeldspraak is.
Het katholiek kerkrecht geeft aan dat de deelname aan de communie voor protestanten slechts ‘in geval van nood’ mogelijk is en de lokale ­bisschop of bisschoppenconferentie mag die regel lokaal toepassen en eventueel ook uitzonderingen toestaan. Over de uitleg van deze regel en de mogelijke reikwijdte gaat de huidige discussie. Bovendien mogen katholieken van hun eigen kerk niet deelnemen aan het protestantse avondmaal – ook niet als een protestantse gemeente hen daartoe uitnodigt.

Lees verder: https://www.nd.nl/nieuws/geloof/protestanten-wel-mee-naar-de-eucharistie-niet-te.3034848.lynkx#

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie