Vragen van jongeren

"Waarom slaan rooms-katholieken een kruisje voordat ze gaan bidden?"

Redactie Kenniscentrum IRS - 27 augustus 2018

Het kruisteken
Rooms-katholieken slaan een kruisje, oftewel, maken een kruisteken aan het begin van een gebed, bij het binnengaan van een kerkgebouw of als een priester de zegen uitspreekt.
Het kruisteken is een symbolisch gebaar voor de zegenbede: "In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Gesst".
Oorspronkelijk werd het kruisteken alleen op het voorhoofd gedaan, door met de duim een kruisteken beweging te maken.
Daarnaast is een teken van eerbied.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie