Vragen van jongeren

"Waarom wordt het Heilig Avondmaal maar 4 keer per jaar gehouden terwijl rooks-katolieken elke zondag te communie gaan?"

Redactie Kenniscentrum IRS - 27 augustus 2018

Heilig avondmaal / Communie
In de protestantse kerken wordt het heilig avondmaal 4 tot 6 keer per jaar gehouden, terwijl in rooms-katholieke kerken elke eucharistieviering de communie uitgereikt wordt.
De protestantse kerken hebben de calvinistische gewoonte overgenomen om het 4 keer per jaar te doen. Dat het heilig avondmaal maar 4 keer per jaar gehouden werd had te maken met het feit dat Calvijn vond dat voorafgaand aan elke avondmaalviering een ouderling tijdens een bezoek moest bepalen of de gelovigen wel de juiste gezindheid hadden om deel te nemen aan het avondmaal. Door de grootte van de gemeente kwamen ouderlingen maar 4 keer per jaar voor een dergelijk bezoek bij de gelovigen. Het was dus om practische redenen. Het liefst had Calvijn het avondmaal elke week bediend.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie