Vragen van protestanten

Is de rooms katholieke kerk in Nederland hetzelfde als in Zuid-Europa en Zuid-Amerika?

Redactie Kenniscentrum - 28 september 2020

Natuurlijk behoort de nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie ook tot de wereldwijde R.K.- kerk.
Echter na het 2e Vaticaanse Concilie ( dit werd van 11 oktober 1962 tot 8 december 1965 gehouden, en is bekend geworden als de kerkvergadering van het ' aggiornamento ': het ‘bij de tijd brengen’ (=moderniseren) van de Katholieke Kerk) is er veel veranderd in Nederland. Meer dan in landen in Zuid-Europa en Zuid-Amerika.

In Nederland zijn de mensen die tot een rooms katholieke parochie ( gemeente) behoren zich meer in de Bijbel gaan verdiepen. In veel parochies komen tegenwoordig mensen bij elkaar om Bijbelstudies en bezinningsmomenten te hebben.
De indruk is er in ieder geval dat de nederlandse rooms katholieken meer liberaal omgaan met de leer, die vanuit Rome nog steeds bepaald wordt, dan gelovigen in andere landen.
In zuidelijke landen is de rooms katholieke kerk nog steeds veel traditioneler dan in Nederland. Echter ook in deze landen is er een sterke ontkerkelijking gaande.

Het gezag en de leer van Rome daarentegen verandert maar nauwelijks, ondanks het feit dat de huidige Paus erg vernieuwend is op bepaalde fronten, zoals het vernieuwen van belangrijke overlegstructuren die adviseren over de rooms katholieke leer.
Recent is een nederlander (Paul van Geest) benoemt in een belangrijk adviesorgaan van het vaticaan, namelijk de Pauselijke Theologische Academie .

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie