Vragen van protestanten

"Wat is de betekenis van een askruisje?"

Redactie Kenniscentrum IRS - 27 augustus 2018

Het askruisje
Het askruisje is een vorm van boetedoening die in de rooms-katholieke kerk wordt gedaan op aswoensdag, voorafgaand aan de 40-daagse vastentijd.

De betekenis is dat iemand die de vastentijd ingaat vergeving van zonden vraagt en als teken van vergeving het askruisje op het voorhoofd krijgt aangebracht.
Tijdens het aanbrengen van het askruisje spreekt de priester uit: "Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren."

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie