Vragen van protestanten

"Wat is het vagevuur?"

Redactie Kenniscentrum IRS - 27 augustus 2018

Het vagevuur
Het vagevuur is volgens het rooms-katholieke geloof een plaats waar de zielen van overledenen naar toe gaan om een tijdelijke straf te krijgen omdat ze nog niet vrij zijn van dagelijkse zonden of eerst nog moeten boeten voor zonden die ze begaan hebben en waar ze nog geen boete voor gedaan hebben. De rooms-katholieke kerk zegt dat het vagevuur dient om de zielen van overledenen te zuiveren en te louteren alvorens er sprake kan zijn van opneming in de Hemel.

Vroeger, en sommige gebieden nog wel, dat de periode in het vagevuur verkort kon worden door verdiende aflaten of door aflaten die nog in leven zijnde familieleden verdienden of kochten.
Ook de missen die, tegen betaling aan de kerk, ter nagedachtenis aan de overledene werden opgedragen, droegen bij aan een verkorting van de periode in het vagevuur.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie