Vragen van rooms-katholieken

"Hebben protestanten ook zo iets als een paus?

"Redactie Kenniscentrum IRS - 19 september 2018

In de protestantse kerken wordt de allerhoogste macht toegekend aan God en aan zijn Woord. Dat kan niet plaatsvervangend uitgevoerd worden door een mens zoals de paus. Voor protestanten is het aan de paus toegekende gezag in strijd met hetgeen er in de Bijbel staat.
Wel kennen de protestantse kerken bestuurorganen zoals de synode. Hier worden belangrijke zaken m.b.t. de kerkelijke organisatie, de leer en de handhaving van de regels afgestemd en besluiten genomen.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie