Vragen van rooms-katholieken

"Waarom is het zo leeg en sober in protestantse kerken?"

Redactie Kenniscentrum IRS - 27 augustus 2018

Leeg en sober
Na de reformatie werden protestantse kerken ontdaan van alles wat maar in verband gebracht kon worden met de rooms-katholieke kerken. En omdat de woordverkondiging centraal moest staan in de dienst werd alles wat af kon leiden verwijderd. Ook werden allerlei mystieke en symbolische uitingen die in de rooms-katholieke kerk heel gebruikelijk waren verwijderd, waardoor er een sobere en lege kerkruimte ontstond.
De vergaande versobering van protestantse kerkgebouwen vond trouwens pas plaats in de loop van de 19e eeuw toen conservatief gereformeerden vonden dat kerkgebouwen sober moesten zijn. Net na de reformatie waren protestantse kerken helemaal niet zo kaal en sober en droegen dikwijls nog kenmerken van de rooms-katholieke periode.

Rooms-katholieke kerken daarentegen zijn dikwijls gedecoreerd met beelden, schilderijen en andere kunstuitingen die dikwijls terug te leiden zijn naar bijbels fragmenten. Het bekendste voorbeeld is de zogenaamde kruisweg. Dit is een verzameling van 14 schilderijen (kruiswegstaties) waarop de lijdensweg vanaf het paleis van Pontius Pilatus tot aan de begrafenis van de Christus in beeld is gebracht.

Elke rooms-katholieke kerk behoort een dergelijke kruisweg te hebben. Op goede vrijdag wordt door een gang te maken langs deze afbeeldingen de gang van Christus naar het kruis in herinnering gebracht.

Relevante artikelen uit diverse bronnen

Collecties in categorie