Op zoek naar de Waarheid

Informatie over de verhouding rooms-katholieken en protestanten

Het kenniscentrum IRS is een digitaal platform met informatie over de verhouding Rome - Reformatie.
Wederzijdse beeldvorming bij rooms-katholieken en protestanten is niet altijd gebaseerd op juiste informatie. Hierin wil dit kenniscentrum een rol vervullen door het aanreiken van veel feitenmateriaal.
Het kenniscentrum kent een viertal categorieën. Iedere categorie is opgedeeld in collecties. Binnen de collecties zijn naast unieke informatie ook duizenden relevante artikelen beschikbaar uit Digibron en diverse andere bronnen.

Niet alle artikelen worden onderschreven door de Stichting In de Rechte Straat maar geven wel een breed beeld van alle ontwikkelingen in de verhouding Rome - Reformatie.

Recent geplaatste artikelen:

"Balanceren tussen waarheid en eenheid"Lees het artikel
“Focus bij oecumene op de eenheid in Christus”Lees het artikel
"Vijfhonderd jaar Reformatie, een blijvende uitdaging voor de oecumene "Lees het artikel
" Op de bres voor gereformeerde oecumene."Lees het artikel
Hoogleraren over Rome/Reformatie."Het jansenisme. Een rooms-katholieke ketterij?"Lees het artikel
"Dr. Plaisier: Radicale stappen voor samengaan Rome en Reformatie"Lees het artikel
Hoogleraren over Rome/Reformatie."Ook de Reformatie heeft een reformatie nodig"Lees het artikel
Hoogleraren over Rome/Reformatie." Katholiek en hervormd (gereformeerd)"Lees het artikel
"19 conservatieve katholieken willen aftreden paus"Lees het artikel
”Verzetsheld” Luther bracht Evangelie terug naar gewone manLees het artikel
"Paus Franciscus beschuldigd van ketterij"Lees het artikel
Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is Rome veranderd"Lees het artikel
Hoogleraren over Rome/Reformatie. "Is de roomse kerk reformatorischer geworden?"Lees het artikel
"Benedictus XVI oneens met koers Vaticaan"Lees het artikel
“De scheiding tussen Rooms-Katholiek en Protestant is achterhaald”Lees het artikel

Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen: kenniscentrum@irs.nu

Interesse in een Nieuwsbrief?

Categorieën

Algemene beeldvorming

Wat betekent het woord katholiek? Wat is rooms-katholiek en wat is protestant? Wat zijn de verschillen in leerstellingen binnen de protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk? Al deze onderwerpen komen in deze categorie aan de orde.

Informatie voor jongeren

Aan de hand van veel korte filmpjes wordt aan jongeren informatie over de verhouding Rome - Reformatie gegeven.

Vragen en antwoorden

Heb je een vraag over de verhouding Rome - Reformatie? Of vraag je je als rooms-katholiek af waarom protestanten bepaalde zaken anders doen dan jij. Of wil je als protestant weten waar bepaalde rooms-katholieke gebruiken op gebaseerd zijn? Deel dan je vraag via het Kenniscentrum van IRS.

Theologische aspecten

Dit blok gaat met name in op de theologische verschillen/overeenkomsten tussen rooms katholieken en protestanten.