Op zoek naar de Waarheid

Informatie over de verhouding rooms-katholieken en protestanten

Het kenniscentrum IRS is een digitaal platform met informatie over de verhouding Rome - Reformatie.
Wederzijdse beeldvorming bij rooms-katholieken en protestanten is niet altijd gebaseerd op juiste informatie. Hierin wil dit kenniscentrum een rol vervullen door het aanreiken van veel feitenmateriaal.
Het kenniscentrum kent een viertal categorieën. Iedere categorie is opgedeeld in collecties. Binnen de collecties zijn naast unieke informatie ook duizenden relevante artikelen beschikbaar uit Digibron en diverse andere bronnen.

Niet alle artikelen worden onderschreven door de Stichting In de Rechte Straat maar geven wel een breed beeld van alle ontwikkelingen in de verhouding Rome - Reformatie.

Recent geplaatste artikelen:

"Biechten mag, in een gesprek van hart tot hart"Lees het artikel
"Onze God heeft geen offers nodig"Lees het artikel
"Katholieken gingen stiekem op blote voeten de straat op voor God"Lees het artikel
"1 op 8 kardinalen is ouder dan 90" Lees het artikel
"ds. Hegger: 'Ik wil het wezenlijke van het christendom laten zien'"Lees het artikel
"Kaski: Aantal rooms-katholieken in Nederland daalt met 55.000 per jaar"Lees het artikel
"Jonge tradities: Avondmaal op Eerste Kerstdag" Lees het artikel
"De kerk is uit, leve de kerk"Lees het artikel
"De verbrokkeling van katholiek Brabant"Lees het artikel
"De ware protestant is niet Rooms maar Katholiek" Lees het artikel
"Wat is nu wèl het verschil tussen katholiek en protestant?" Lees het artikel
"Eijk voorziet minder, maar wel betere katholieken" Lees het artikel
)

Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen: kenniscentrum@irs.nu

Interesse in een Nieuwsbrief?

Categorieën

Algemene beeldvorming

Wat betekent het woord katholiek? Wat is rooms-katholiek en wat is protestant? Wat zijn de verschillen in leerstellingen binnen de protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk? Al deze onderwerpen komen in deze categorie aan de orde.

Informatie voor jongeren

Aan de hand van veel korte filmpjes wordt aan jongeren informatie over de verhouding Rome - Reformatie gegeven.

Vragen en antwoorden

Heb je een vraag over de verhouding Rome - Reformatie? Of vraag je je als rooms-katholiek af waarom protestanten bepaalde zaken anders doen dan jij. Of wil je als protestant weten waar bepaalde rooms-katholieke gebruiken op gebaseerd zijn? Deel dan je vraag via het Kenniscentrum van IRS.

Theologische aspecten

Dit blok gaat met name in op de theologische verschillen/overeenkomsten tussen rooms katholieken en protestanten.