Op zoek naar de Waarheid

Informatie over de verhouding rooms-katholieken en protestanten

Het kenniscentrum IRS is een digitaal platform met informatie over de verhouding Rome - Reformatie.
Wederzijdse beeldvorming bij rooms-katholieken en protestanten is niet altijd gebaseerd op juiste informatie. Hierin wil dit kenniscentrum een rol vervullen door het aanreiken van veel feitenmateriaal.
Het kenniscentrum kent een viertal categorieën. Iedere categorie is opgedeeld in collecties. Binnen de collecties zijn naast unieke informatie ook duizenden relevante artikelen beschikbaar uit Digibron en diverse andere bronnen.

Niet alle artikelen worden onderschreven door de Stichting In de Rechte Straat maar geven wel een breed beeld van alle ontwikkelingen in de verhouding Rome - Reformatie.

Recent geplaatste artikelen:

"Dominee Pieter Versloot nodigt Groningers uit voor de biecht"Lees het artikel
"Luthers boodschap laat zich niet reduceren tot de "rechtvaardiging van de goddeloze"Lees het artikel
"„Rooms-Katholieke Kerk belijdt met Dordt dat genade onmisbaar is”"Lees het artikel
"Oproep voor gezamenlijk avondmaal en eucharistie"Lees het artikel
"Paus in Genève: oecumene plaatst Christus boven verdeeldheid"Lees het artikel
"Willibrord, bron van missionaire inspiratie"Lees het artikel
"Rooms Katholieke Kerk in zwaar weer"Lees het artikel
"Boek Veluanus in moderne taal"Lees het artikel
“De kerk heeft toekomst waar ze zich verbindt met anderen”Lees het artikel
"Lutherse kerken bevestigen engagement voor de eenheid"Lees het artikel
"Christenen hebben baat bij biecht"Lees het artikel
"Rooms, dus niet katholiek, maar toch wel ware christenen."Lees het artikel
"De ware protestant is niet Rooms maar Katholiek" Lees het artikel

Voor vragen, opmerkingen en aanvullingen: kenniscentrum@irs.nu

Interesse in een Nieuwsbrief?

Categorieën

Algemene beeldvorming

Wat betekent het woord katholiek? Wat is rooms-katholiek en wat is protestant? Wat zijn de verschillen in leerstellingen binnen de protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk? Al deze onderwerpen komen in deze categorie aan de orde.

Informatie voor jongeren

Aan de hand van veel korte filmpjes wordt aan jongeren informatie over de verhouding Rome - Reformatie gegeven.

Vragen en antwoorden

Heb je een vraag over de verhouding Rome - Reformatie? Of vraag je je als rooms-katholiek af waarom protestanten bepaalde zaken anders doen dan jij. Of wil je als protestant weten waar bepaalde rooms-katholieke gebruiken op gebaseerd zijn? Deel dan je vraag via het Kenniscentrum van IRS.

Theologische aspecten

Dit blok gaat met name in op de theologische verschillen/overeenkomsten tussen rooms katholieken en protestanten.